News & Events

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรี พยัควงษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤชธนา ทองประเสริฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผ่านการตรวจไปอีกแล้ว จ้า ขอแสดงความยินดีด้วยกับ ลูกค้า KLC บริษัท ไทโช เซอิคิ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ตรวจรับรองผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาปิดโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม " โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อ

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผ่านการตรวจไปอีกแล้วจ้า ขอแสดงความยินดีด้วยกับ ลูกค้า KLC บริษัท ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้ตรวจรับรองผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed