Article

ความสำคัญของระบบและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 45001

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
important-prepare-iso45001

 

เป็นการให้องค์กรพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน

    • ที่สัมพันธ์กับจุดประสงค์ขององค์กรหรือที่มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ (Intended Outcomes) ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMS)
  • ปรับปรุงสมรรถนะระบบ OH&S อย่างต่อเนื่อง
  • บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ OH&S
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ

เพิ่มเติม: จุดประสงค์ อาจจะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์


          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed