Article

ตัวอย่างการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ISO 45001

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
stakeholders_of_iso45001

 

ตัวอย่างการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ISO 45001

หน่วยงานราชการ

  • ส่งเอกสารรายงานที่ราชการกำหนด
  • ปฏิบัติได้ตามกฎหมายที่ราชการกำหนด

บริษัทแม่

  • ได้รับการรับรอง ISO 45001 กลางปี 2563
  • ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ผู้ส่งมอบ

  • กฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ ISO 45001

ผู้รับเหมา

  • ข้อห้ามจุดเสี่ยงในบริเวณพื้นที่การทำงาน

พนักงาน

  • ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • ได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ลูกค้า

  • ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเมื่อเข้าพื้นที่
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน

ชุมชน

  • ไม่มีเสียงดังหรืออันตรายที่เกิดจากโรงงาน
  • แจ้งกำหนดการเมื่อมีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน

ผู้ถือหุ้น

  • ไม่มีข่าวด้านความเสียหายเรื่องความปลอดภัย
  • ดำเนินการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยเร็วที่สุด

องค์กรด้านความปลอดภัย

  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรด้านความปลอดภัย
  • เข้าร่วมโครงการที่องค์กรความปลอดภัยได้จัดขึ้น

หมายเหตุ:ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละองค์กรสามารถแตกต่างกันออกไปได้ตามความเหมาะสม


          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed