Article

การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาของผู้ปฏิบัติงานของ ISO45001

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
consultation-and-participation-of-workers-of-iso-45001


องค์กร ต้อง จัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งกระบวนการ สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกหน้าที่และตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาในการพัฒนา วางแผน นำไปปฏิบัติ ประเมินสมรรถนะและปฏิบัติการปรับปรุง OH&SMS โดยจะต้อง

  1. กำหนดกลไก, เวลา, การฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษา

หมายเหตุ:ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานสามารถเป็นกลไกลสำหรับการให้คำปรึกษาและการสื่อสารได้

  1. จัดเตรียมการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้ความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับระบบ OH&SMS
  2. ชี้บ่ง และการกำจัดสิ่งกีดขวางและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมและลดสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่สามารถกำจัดได้

หมายเหตุ:อุปสรรค สามารถ รวมถึง ความล้มเหลวของผู้ปฏิบัติงาน หรือ ข้อเสนอแนะ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแก้แค้น หรือ ภัยคุกคามจากการแก้แค้น นโยบายการปฏิบัติกีดกัน หรือการลงโทษพนักงานผู้มีส่วนร่วม

 1. ให้ความสำคัญการการให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้เป็นระดับจัดการ ดังนี้
  1. กำหนดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.2)
  2. การจัดทำนโยบาย OH&S (5.2)
  3. การมอบหมายบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ (5.3)
  4. วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ (6.1.3)
  5. การจัดวัตถุประสงค์ OH&S และวางแผนให้บรรลุ (6.2)
  6. การควบคุม Outsource จัดหาและผู้รับเหมา (8.1.4)
  7. สิ่งที่ต้องการสำหรับเฝ้าระวัง การวัดผลและประเมิน (9.1)
  8. วางแผน จัดทำ นำไปปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งโปรแกรมการตรวจประเมิน (9.2.2)
  9. มั่นใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (10.3)
 2. ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้เป็นระดับจัดการ ดังนี้
  1. กำหนดกลไกสำหรับการให้คำปรึกษาและผู้มีส่วนร่วม
  2. ระบุอันตราย และประเมิน ความเสี่ยงและโอกาส (6.1.1, 6.1.2)
  3. กำหนดแผนการกำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6.1.4)
  4. กำหนดความสามารถที่จำเป็น, หลักสูตรที่ต้องอบรม , การฝึกอบรม การประเมินผลฝึกอบรม (7.2)
  5. กำหนดสิ่งที่ต้องมีการสื่อสารที่จำเป็นและวิธีที่การสื่อสารให้ประสบความเสร็จ (7.4)
  6. กำหนดการควบคุมการวัดและประสิทธิภาพการดำเนินการและการใช้งาน (8.1, 8.1.3, 8.2)
  7. สืบค้นอุบัติการณ์ และความไม่สอดคล้องและกำหนดแนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ : จุดประสงค์ของที่ปรึกษาและผู้มีส่วนร่วม ที่ไม่เกี่ยวกับการบริหาร คือ บุคคลที่ทำงานในกิจกรรมนั้นๆ


          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน
          KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น
          KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed