Article

4-elements-that-are-important-to-Process-control-system-ep1-IATF-169492016

4 องค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อ ระบบการควบคุมกระบวนการ IATF 16949:2016 (EP1)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

4 องค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อ ระบบการควบคุมกระบวนการ IATF 16949:2016 คือ

  • The Process : กระบวนการ
  • Information About Performance : ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
  • Action on the Process : การดำเนินการกับกระบวนการ
  • Action on the Output : การดำเนินการกับผลลัพธ์
  1. The Process : กระบวนการ หมายถึง ส่วนผสมของ ผู้ขาย ผู้ผลิต คน อุปกรณ์ วัตถุดิบนำเข้า วิธีการ สภาพแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ (ผลิตภัณฑ์และบริการ) โดยลูกค้าใช้ประโยชน์ในผลลัพธ์นั้น ซึ่งสมรรถนะโดยรวมขึ้นกับการสื่อสารระหว่างผู้ขายและลูกค้า จากกระบวนการที่ได้ออกแบบและนำไปปฏิบัติซึ่งต้องได้รับการบริหารจัดการด้วย ระบบการควบคุมกระบวนการ Process Control System เพื่อการรักษาสมรรถนะของกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  2. Information About Performance : ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ องค์กรจำเป็นต้องทำการกำหนดค่าเป้าหมายของคุณลักษณะของกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ เวลา อัตราการป้อนเข้า การหมุนเวียน จำนวนการหยุดชะงัก เพื่อทำให้กระบวนการมีดำเนินการที่มีประสิทธิผลสูงสุด หลังจากนั้นทำการติดตามว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มั้ย หากข้อมูลที่กำหนดมีความถูกต้องมันสามารถแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทำงานเป็นปกติหรือผิดปกติ ซึ่งสามารถดำเนินการปรับแต่งที่เหมาะสมหากจำเป็นเพื่อทำให้กระบวนการหรือผลลัพธ์ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้ทันเวลาตามความเหมาะสม เพื่อลดความสูญเปล่าของกระบวนการ

1.      The Process: กระบวนการ หมายถึง ส่วนผสมของ ผู้ขาย ผู้ผลิต คน อุปกรณ์ วัตถุดิบนำเข้า วิธีการ สภาพแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ (ผลิตภัณฑ์และบริการ) โดยลูกค้าใช้ประโยชน์ในผลลัพธ์นั้น ซึ่งสมรรถนะโดยรวมขึ้นกับการสื่อสารระหว่างผู้ขายและลูกค้า จากกระบวนการที่ได้ออกแบบและนำไปปฏิบัติซึ่งต้องได้รับการบริหารจัดการด้วย ระบบการควบคุมกระบวนการ Process Control System เพื่อการรักษาสมรรถนะของกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น


          KLC ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ดูแลท่านจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน KLC ช่วยคุณได้ ง่ายนิดเดียว การันตีผ่านการรับรองแน่นอน ในราคาโปรโมชั่น ที่ปรึกษาทำระบบราคาพิเศษ!!

          ปัจุบัน ISO มีมากมายหลายมาตรฐาน อาทิ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, GHPs/HACCP, ISO 22000, ISO/IEC 17025, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, มรท.8001, มอก., ISO 22716, BRC, GDP, AS/EN 9100, ISO 39001, ISO 26000, อย.420, ISO 29993 เป็นต้น KLC เราพร้อมดูแลจัดทำระบบ ISO จนผ่านการรับรอง

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed