Article

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
risk-management-for-iso-9001-2015

         การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

  1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
continuing-risks-and-opportunities-in-the-iso-9001-2015-system

ความเสี่ยง (Risk)

          จากการทำการศึกษาเรื่องของความเสี่ยง ที่ระบุในข้อกำหนด 6.1 การดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส ที่กล่าวถึงในระบบ ISO 9001:2015 นั้น ซึ่งทางองค์กรมีการบริหารจัดการหลากหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็มีหลากหลายกระบวนการ ที่อาจเกิดปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
surveillance-measurement-analysis-and-evaluation-of-iso-9001-2015

การเฝ้าระวัง (Monitoring)

          จากที่ทุกคนเคยสงสัยในความหมายของคำว่า Monitoring หรือการเฝ้าระวัง ที่ระบุในข้อกำหนดที่ 9.1 การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมิน ของ ISO 9001:2015 ว่ามีความหมายว่าอย่างไร เพื่อคลายความสงสัย ความหมายของคำว่า Monitoring นั้นเป็นการค้นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรือกิจกรรม ซึ่งจะทําโดยการตรวจสอบ การเฝ้าดู หรือสังเกตอย่างจริงจัง

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-14001-environmental-management-system

         ปัจจุบันประชากรทุกประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมายหลายด้าน แต่จะมีความรุนแรงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และการนำวิธีการต่างๆ มาปฏิบัติเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด โดยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมระดับโลก

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-13485-quality-management-system-for-medical-devices-part3

         ในช่วงของโรคระบาด Covid-19 นี้ ความสะอาดและปราศเชื้อโรค ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ ซึ่งระบบมาตรฐาน ISO 13485 เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์นั้นๆ หากองค์กรใดที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 แล้วนั้น สามารถแม่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 13485 มีความปลอดภัยสูงสุด

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-13485-quality-management-system-for-medical-devices-part2

จากบทความครั้งที่แล้วมาตรฐาน ISO 13485 เราได้ทราบถึงวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยเนื้อหาตอนนี้ยังคงเน้นในเรื่องของมาตรฐาน ISO 13485 หัวข้อหลักข้อกำหนด 6.4.2 การควบคุมการปนเปื้อน (Contamination Control) ซึ่งเราได้ทราบถึงวิธีการหลักของการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์สามารถ ซึ่งทำได้โดยวิธี

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
iso-13485-quality-management-system-for-medical-devices

          มาตรฐาน ISO 13485 ได้มีการกำหนดเรื่องการควบคุมการปนเปื้อน ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนด 6.4.2 การควบคุมการปนเปื้อน (Contamination Control) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าความสำคัญของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือต้องมีความสะอาดและปราศเชื้อโรค ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องทำการ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-iec-27001-information-security-management-systems-isms-part4

          องค์กร ISO - International Organization for Standardization เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยเวอร์ชั่นล่าสุดคือ ISO/IEC 27001:2013 ประกาศเมื่อ 1 ต.ค. 2013 ส่วนเวอร์ชั่นแรกประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2550 (ISO/IEC 27001:2005)

          หลังจากประกาศใช้ก็ได้รับความสนใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed