Article

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
benefit-of-ghp-haccp-2021

 

ทำระบบ GHPs และ HACCP ดีอย่างไร

    • ผู้บริโภคมีสิทธิคาดหวังว่าอาหารที่พวกเขาบริโภคจะปลอดภัยและเหมาะสำหรับการบริโภค
    • การค้าอาหารระหว่างประเทศและอัตราของนักท่องเที่ยวกำลังเพิ่มขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
understanding-the-organization-and-the-organizational-context-of-the-iso-9001-2015-system-from-the-internal-environment-analysis

 

2. วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ อย่าลืมว่าจะต้องวิเคราะห์ทั้งด้านบวกและด้านลบ

2.1 ด้านบวก จะเป็น จุดแข็งขององค์กร องค์กรต้องค้นหาความสามารถที่โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ

2.2 ด้านลบ จะเป็น จุดอ่อนขององค์กร จะเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องขององค์กร ซึ่งจะต้องหาทางกําจัดปัญหานั้นออกไป

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
organizational-understanding-and-organizational-context-of-the-iso-90012015-system

 

          หลายคนมักสงสัย และไม่เข้าใจในคำว่า บริบทองค์กร ว่ามีความหมายว่าอย่างไร และวิเคราะห์กันไม่ค่อยถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในข้อกำหนด 4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร ของระบบ ISO 9001:2015 ที่ต้องมีการทำความเข้าใจในตัวตนขององค์กรเองก่อน ดังนี้

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
quality-objectives-and-plans-to-achieve-iso-9001-2015

 

บริษัทที่มีการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 อาจคุ้นหูกับคำว่า วัตถุประสงค์ หรือ วัตถุประสงค์คุณภาพ ที่ระบุในข้อกำหนดที่ 6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนเพื่อบรรลุผล แต่ส่วนใหญ่บริษัทจะเรียกกันติดปากว่า KPI แต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำนี้กันอย่างแน่ชัด เลยจะมาขยายความของคำว่า

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
risk-management-for-iso-9001-2015

 

         การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

  1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
continuing-risks-and-opportunities-in-the-iso-9001-2015-system

 

ความเสี่ยง (Risk)

          จากการทำการศึกษาเรื่องของความเสี่ยง ที่ระบุในข้อกำหนด 6.1 การดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส ที่กล่าวถึงในระบบ ISO 9001:2015 นั้น ซึ่งทางองค์กรมีการบริหารจัดการหลากหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็มีหลากหลายกระบวนการ ที่อาจเกิดปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
surveillance-measurement-analysis-and-evaluation-of-iso-9001-2015

 

การเฝ้าระวัง (Monitoring)

          จากที่ทุกคนเคยสงสัยในความหมายของคำว่า Monitoring หรือการเฝ้าระวัง ที่ระบุในข้อกำหนดที่ 9.1 การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมิน ของ ISO 9001:2015 ว่ามีความหมายว่าอย่างไร เพื่อคลายความสงสัย ความหมายของคำว่า Monitoring นั้นเป็นการค้นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรือกิจกรรม ซึ่งจะทําโดยการตรวจสอบ การเฝ้าดู หรือสังเกตอย่างจริงจัง

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-14001-environmental-management-system

 

         ปัจจุบันประชากรทุกประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมายหลายด้าน แต่จะมีความรุนแรงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และการนำวิธีการต่างๆ มาปฏิบัติเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด โดยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมระดับโลก

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-526-6609

Mobile: 081-374-4882, 081-932-7432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

 Monday-Friday: .......................... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: .............................................. Closed

Calendar Events: ......................... Closed