Article

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-iec-27001-information-security-management-systems-part3

ISO/IEC 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยดำเนินการหาวิธีการป้องกันข้อมูลอย่างไร

Information Security Management System (ISMS) Standard  หรือที่รู้จักกันในนาม ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย โดยนอกจากข้อมูลสารสนเทศที่เป็นเรื่องไอทีแล้ว ยังมีเรื่องอื่นที่ต้องบริหารจัดการเช่นเดียวกัน ทั้งเรื่องคน เรื่องกฎระเบียบขององค์กร เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-iec-27001-information-security-management-systems-protect-data

ISO/IEC 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยดำเนินการหาวิธีการป้องกันข้อมูลอย่างไร
 1. การตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่คาดเดาได้ยาก ใช้อักษรไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร รหัสผ่านควรประกอบด้วยตัวอักษรหลากหลายตัวผสมกัน เช่น ตัวพิมพ์เล็ก, ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวเลข
  และอักขระพิเศษ
 2. ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ และอัพเดทอยู่เป็นประจำ เช่น windows แท้จะสามารถ Update โปรแกรมต่างๆเพื่อปรับปรุงช่องโหว่ให้มีความปลอดภัยขึ้น

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-iec-27001-information-security-management-systems

ISO/IEC 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS)

เนื่องจากสถานการณ์การเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันสามารถใช้การบุกรุกได้หลายวิธี ทำให้ข้อมูลที่สำคัญได้รับความเสียหายหรือถูกคัดลอกออกไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
iso-13485-medical-device

เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย อาทิ เตียงผ่าตัด, เตียงคนไข้, เก้าอี้ทันตกรรม, เครื่องช่วยหายใจ, ถุงมือยาง, หน้ากากอนามัย, ปรอทวัดไข้, เข็มฉีดยา, สำลี, ผ้าพันแผล, ผ้าพันเคล็ด, เครื่องอบฆ่าเชื้อ, เครื่องปั้นเลือด, ฟันปลอม, ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, อุปกรณ์ล้างจมูก, ตู้แช่เลือด,

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
consultation-and-participation-of-workers-of-iso-45001

องค์กร ต้อง จัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งกระบวนการ สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกหน้าที่และตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาในการพัฒนา วางแผน นำไปปฏิบัติ ประเมินสมรรถนะและปฏิบัติการปรับปรุง OH&SMS โดยจะต้อง
 1. กำหนดกลไก, เวลา, การฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
stakeholders_of_iso45001

ตัวอย่างการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ISO 45001

หน่วยงานราชการ
 • ส่งเอกสารรายงานที่ราชการกำหนด
 • ปฏิบัติได้ตามกฎหมายที่ราชการกำหนด
บริษัทแม่

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
example-external-issues-45001

ตัวอย่างประเด็นภายนอกของบริบทองค์กร ISO 45001
 • วัฒนธรรม สังคม นโยบายภาครัฐ เทคโนโลยี ธรรมชาติโดยรอบ
 • การแข่งขันทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
 • คู่แข่งรายใหม่ ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง ผู้ขาย คู่ค้า ผู้ให้บริการ
 • เทคโนโลยีใหม่ กฎหมายใหม่

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
internal-issues-45001

ตัวอย่างประเด็นภายในของบริบทองค์กร ISO 45001
 • นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
 • โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ทรัพยากรและความรู้ของบุคคลากร กระบวนการ ระบบที่มี เทคโนโลยี
 • ระบบสารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจขององค์กร

Contact

Address: 42 Soi Rewadee63 Taladkwan,Muang,Nonthaburi 11000

Phone: 02-969-7738

Mobile: 081-3744882, 081-9327432

Sale Contact: 082-522-1709

klcconsultthailand@gmail.com

Follow us

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 8.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed